Toimintaterapia:
Lasten toimintaterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jossa tavoitteellisesti harjoitellaan lapsen arjessa tarvitsemia taitoja ja valmiuksia leikin varjolla. Terapiassa voidaan harjoitella mm. hieno- ja karkeamotorisia taitoja, leikkitaitoja, näönvaraista hahmottamista, silmän ja käden yhteistyötä, omatoimisuustaitoja, kehonhahmotusta, aistitiedon säätelyä, keskittymisen ja tarkkaavuuden säätelyä sekä vuorovaikutustaitoja. Terapiakerta suunnitellaan yhdessä lapsen kanssa hänen mielenkiintojensa mukaan. Menetelminä käytetään esim. pelejä, leikkejä, rakenteluita, keittiötoimintoja, liikuntaleikkejä, luovia toimintoja. Terapia voi toteutua sisällä, ulkona, jumppasalissa, keittiössä, pöydän ääressä jne. Terapiassa toiminta on lapselle hauskaa, haastavaa ja onnistumisen kokemuksia antavaa.

Toimintaterapeutti työskentelee lapsen ja perheen lisäksi myös lapsen lähiverkoston, kuten päiväkodin ja koulun henkilökunnan sekä muiden terapeuttien kanssa. Yhdessä suunnitellaan lapsen kehitystä ja oppimista tukevia keinoja arkipäivän tilanteisiin. Toimintaterapeutti osallistuu pyydettäessä Kuntoutussuunnitelman tekemiseen, Hojks- ja Vasu-keskusteluihin.

Terapiaan tullaan yleensä perheneuvolan kautta tai erikoissairaanhoidon lääkärin lähetteellä. Terapian maksava taho voi olla Kela, Siun Sote (lasten neurologian-, lasten psykiatrian- tai lasten kirurgian yksikkö) tai vakuutusyhtiöt.

Minä:
Olen valmistunut toimintaterapeutiksi v. 2012 ja työskennellyt siitä lähtien lasten toimintaterapeuttina, ensin työsuhteessa ja vuodesta 2015 yrittäjänä. Aiemmalta koulutukseltani olen fysioterapeutti. Lyhyemmissä täydennyskoulutuksissa käyn säännöllisesti (mm. SPM, Kliininen Havainnointi, GAS, Lapsen normaali- ja poikkeava sensomotorinen kehitys, PCS-kuvakommunikaatio, tukiviittomat).

Teen toimintaterapiaa kotikäynteinä Joensuussa ja lähikunnissa. Tapaan asiakkaita heidän arjessaan kotona, päiväkodissa ja koulussa. Kommunikoin puheen lisäksi tukiviittomilla ja kuvilla.

Yhteystiedot:

Toimintaterapeutti
Kati Hirvonen

Puhelin: 045 8087319
Sähköposti: tt.tuuma(at)gmail.com

Y-tunnus: 2694227-4

Tuumasta toimintaan!